RS 30 - Risør II

Postboks 204 - 4952 Risør
E-mail:
post@risor2.no

 

Risør II nytt:

Risør II Nytt er medlemsbladet på papir og kommer med to nr. i året.

I tillegg til å være en fin informasjon til medlemmene, støtter også det lokale næringsliv Risør II med annonser i bladet; et viktig bidrag for å kunne gi gunstige tilbud til ungdommer og medlemmer.

Risør II Nytt sendes til alle medlemmer pr post.
Er du ikke medlem, meld deg inn her.

Her kan du lese alle nummer digitalt:

* Alle Risør II Nytt *